12 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Josh Malone aa4625a0a7 Edited indentation and link presentation (#1) преди 4 години
  greenday 59743ba099 Added to README преди 5 години
  greenday db3b559d9c Changed name to suit convention преди 5 години
  greenday 834f9e59c1 Added Into to bash folder преди 5 години
  greenday a52f3b2f0b Fixed spelling mistake in README преди 5 години
  greenday 1a6e326842 Fixed spelling mistake in README преди 5 години
  greenday a662ad8ea7 Fixed spelling mistake in README преди 5 години
  greenday be1bc1db29 Added README.md преди 5 години
  greenday 0563edb003 Changed grammer in README.md to make more sence преди 5 години
  greenday 9cf7b93df9 Added folder for the Networking with raspberry pis talk преди 5 години
  greenday e7ad7d2e1e inital commit преди 5 години
  greenday c3bfc8f8fb inital commit преди 5 години