admin scripts
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
219 B

  1. #!/usr/bin/env python
  2. import sys
  3. for i in sys.stdin:
  4. i = i.rstrip()
  5. if i.startswith("yearsPaid:"):
  6. print "yearsPaid:", int(i.split()[1]) - 1
  7. elif i.startswith("newbie:"):
  8. print "newbie: FALSE"
  9. else:
  10. print i