admin scripts
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

3 řádky
380 B

  1. ldapsearch -x -h ad.dcu.ie -D "CN=rblookup,OU=Service Accounts,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -w `cat /etc/ldap_dcu.secret` -b "OU=Students,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -s sub "(displayName=firstname surname)" cn gecos
  2. ldapsearch -x -h ad.dcu.ie -D "CN=rblookup,OU=Service Accounts,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -w `cat /etc/ldap_dcu.secret` -b "OU=Students,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -s sub "(cn=username)" cn gecos