admin scripts
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

3 wiersze
380 B

  1. ldapsearch -x -h ad.dcu.ie -D "CN=rblookup,OU=Service Accounts,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -w `cat /etc/ldap_dcu.secret` -b "OU=Students,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -s sub "(displayName=firstname surname)" cn gecos
  2. ldapsearch -x -h ad.dcu.ie -D "CN=rblookup,OU=Service Accounts,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -w `cat /etc/ldap_dcu.secret` -b "OU=Students,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -s sub "(cn=username)" cn gecos