admin scripts
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

3 satır
380 B

  1. ldapsearch -x -h ad.dcu.ie -D "CN=rblookup,OU=Service Accounts,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -w `cat /etc/ldap_dcu.secret` -b "OU=Students,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -s sub "(displayName=firstname surname)" cn gecos
  2. ldapsearch -x -h ad.dcu.ie -D "CN=rblookup,OU=Service Accounts,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -w `cat /etc/ldap_dcu.secret` -b "OU=Students,DC=ad,DC=dcu,DC=ie" -s sub "(cn=username)" cn gecos