admin scripts
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Cian Butler 63a55c745a
add support for multiple searches at once (#7)
1 rok temu
accounts.d Merge branch 'master' into cleanup 4 lat temu
bash add support for multiple searches at once (#7) 1 rok temu
ldap Merge branch 'master' into cleanup 4 lat temu
perl clean up code for testing 4 lat temu
python Merge branch 'master' into cleanup 4 lat temu
.codeclimate.yml Merge branch 'master' into cleanup 4 lat temu
README.md add admin scripts post audit 4 lat temu
disusered.bash clean up code for testing 4 lat temu

README.md

admins-scripts

admin scripts