0
0
Преглед на файлове

added markdown lint vscode extension

pull/1/head
DistroByte преди 5 месеца
родител
ревизия
5b72d41219
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 216AF164FD24BD37
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      .markdownlint.json

+ 6
- 0
.markdownlint.json Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
{
"default": true,
"MD007": { "indent": 4 },
"MD013": { "line_length": 120 },
"no-hard-tabs": false
}

Зареждане…
Отказ
Запис