Преглед на файлове

update weechat conf to use ssl

master
Cian Butler преди 1 година
родител
ревизия
cf09813175
Signed by untrusted user: butlerx GPG ключ ID: B37CA765BAA89170
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      wcconf/irc.conf

+ 2
- 2
wcconf/irc.conf Целия файл

@@ -150,10 +150,10 @@ usermode = ""
username = "USERNAME_HERE"

[server]
redbrick.addresses = "irc.redbrick.dcu.ie"
redbrick.addresses = "irc.redbrick.dcu.ie/6697"
redbrick.proxy
redbrick.ipv6
redbrick.ssl
redbrick.ssl = on
redbrick.ssl_cert
redbrick.ssl_priorities
redbrick.ssl_dhkey_size


Зареждане…
Отказ
Запис