scripts for helpdesk talks
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

21 rader
905 B

 1. #!/bin/bash
 2. mkdir "$HOME/public_html/oldSite"
 3. mv "$HOME/public_html/*" "$HOME/public_html/oldSite"
 4. curl https://wordpress.org/latest.tar.gz -o "$HOME/latest.tar.gz"
 5. touch "$HOME/public_html/.htaccess"
 6. chmod 755 "$HOME/public_html/.htaccess"
 7. tar -pxzvf "$HOME/latest.tar.gz" -C "$HOME/public_html/"
 8. mv "$HOME/public_html/wordpress/*" "$HOME/public_html/"
 9. rm -rf "$HOME/latest.tar.gz" "$HOME/public_html/wordpress"
 10. mv "$HOME/public_html/wp-config-sample.php" "$HOME/public_html/wp-config.php"
 11. #edit wp-config with details
 12. user=$(whoami)
 13. echo "enter your mysql password"
 14. read -r PASS
 15. sed -i "s/database_name_here/$user/g" "$HOME/public_html/wp-config.php"
 16. sed -i "s/username_here/$user/g" "$HOME/public_html/wp-config.php"
 17. sed -i "s/password_here/$PASS/g" "$HOME/public_html/wp-config.php"
 18. sed -i "s/localhost/mysql.internal/g" "$HOME/public_html/wp-config.php"
 19. chmod 400 "$HOME/public_html/wp-config.php"