scripts for helpdesk talks
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Cian Butler cf09813175
update weechat conf to use ssl
11 miesięcy temu
wcconf update weechat conf to use ssl 11 miesięcy temu
README.md update wordpress setup 4 lat temu
confweechat fix wordpress script2 4 lat temu
screenrc update screen and tmux setup 4 lat temu
setupScreen fix wordpress script2 4 lat temu
setupTmux fixed git address to actual script 4 lat temu
setupWordpress fix wordpress script2 4 lat temu

README.md

eduScripts

Scripts used by helpdesk for talks and to help users set up services. All scripts are hosted in ~edu and can be run from their or downloaded and ran.

Scripts

  • setup Wordpress ~edu/setupWordpress
  • setup tmux ~edu/setupTmux
  • Setup Weechat ~edu/confweechat
  • setup screen ~edu/setupScreen