Przeglądaj źródła

Create README.md

master
Cian Butler 1 rok temu
committed by GitHub
rodzic
commit
ab0ce4853e
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 4 dodań i 0 usunięć
  1. +4
    -0
      README.md

+ 4
- 0
README.md Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,4 @@
# rbusers-python
python version of rbusers

Repo deprecated in favour of mono repo [redbrick/user-scripts](https://github.com/redbrick/user-scripts)

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz