A wrapper for screen to deal with user issues
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Cian Butler 54b7769ba9
add readme and us spaces
4 lat temu
README.md add readme and us spaces 4 lat temu
screen add readme and us spaces 4 lat temu

README.md

screen

A wrapper for screen to deal with common user errors with screen