Преглед на файлове

Add Connor Mulready (mulreac) to helpdesk page

pull/316/head
Frazl преди 3 години
родител
ревизия
70a854b0aa
променени са 2 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -0
      source/help/index.md
  2. +1
    -1
      themes/redbrick-theme

+ 4
- 0
source/help/index.md Целия файл

@@ -8,6 +8,10 @@ cmt:
name: Conor Berns
nick: berns
image: berns.jpg
- position: Helpdesk
name: Connor Mulready
nick: mulreac
image: mulreac.jpg
keywords:
- help
- helpdesk


+ 1
- 1
themes/redbrick-theme

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 5d5e16cbed1cd81d539ca343683b695244921b4b
Subproject commit 4add6b3777276450886d5632df6fd3a5967b12c8

Зареждане…
Отказ
Запис