Statically generated site for Redbrick https://www.redbrick.dcu.ie
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

9 řádky
245 B

  1. FROM node:boron-alpine
  2. WORKDIR /usr/src/app
  3. VOLUME /usr/src/app/public /usr/src/app/logs
  4. EXPOSE 3000
  5. ADD . /usr/src/app/
  6. RUN apk add --no-cache git build-base file nasm autoconf libpng-dev openssl && yarn
  7. ENV NODE_ENV=production
  8. CMD yarn docker