Redbrick User management tool
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Cian Butler 5b12077870 fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
..
reuser merge in upstream changes 4 yıl önce
continous_rrs_backup.sh fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
fixuidNumber.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
fixup-rb-dcu-tree.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
generate_noob_list.sh fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
getnewbemails.pl add scripts 4 yıl önce
getuids.pl add scripts 4 yıl önce
ldif_founder_soc_fix.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
lockshell fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
make-rb-dcu-tree.sh fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
newyear_ldapmodify_ldif.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
newyear_ldif.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
rebuild_userdb_reserved.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
remove_dcutree_ldif.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
vote.py fix liniting errors (#40) 4 yıl önce
voting.pl add scripts 4 yıl önce