4 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  akraak 86509d7db2 Update 'readme.md' преди 3 години
  akraak ac7906a910 Add 'readme.md' преди 3 години
  alexkraak 424280d35c this is still a bad thing преди 3 години
  alexkraak d4b1c4c9c9 this is now a thing преди 3 години