random bash scripts
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

829 B

Bin Folder

Random shell scripts

  1. Interactive: a simple but very much interactive script
  2. Collectnetworkinfo: gather information related to server
  3. 2048: Play 2048
  4. duplicated: Create list of duplicate files
  5. killrenegade: Kill renegade processes
  6. minesweeper: Play Minesweeper
  7. single-screen: Set Output to One Monitor and run startbar
  8. startbar: Kill all polybar and start main bar
  9. dual-screen: Set output for dual monitor and run startbar2
  10. startbar2: Kill all polybar and start main bar and second screen bar