random bash scripts
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Cian Butler 1edf6b054d
make screen script easier to use
1 år sedan
.~lock.chrome-bikioccmkafdpakkkcpdbppfkghcmihk-Default.desktop# format shell 3 år sedan
2048 update screens to be more configurable 2 år sedan
LICENSE Initial commit 4 år sedan
README.md format shell 3 år sedan
check update screens to be more configurable 2 år sedan
collectnetworkinfo update screens to be more configurable 2 år sedan
colors.sh update screens to be more configurable 2 år sedan
convertPdf format shell 3 år sedan
duplicated format shell 3 år sedan
ginh update screens to be more configurable 2 år sedan
git-fix format shell 3 år sedan
killrenegade update screens to be more configurable 2 år sedan
minesweeper update screens to be more configurable 2 år sedan
pass-gen update screens to be more configurable 2 år sedan
screens make screen script easier to use 1 år sedan
swappy.sh update screens to be more configurable 2 år sedan
vpn update screens to be more configurable 2 år sedan
wttr-dashboard Moved something to somewhere... goodnight... 3 år sedan

README.md

Bin Folder

Random shell scripts

  1. Interactive: a simple but very much interactive script
  2. Collectnetworkinfo: gather information related to server
  3. 2048: Play 2048
  4. duplicated: Create list of duplicate files
  5. killrenegade: Kill renegade processes
  6. minesweeper: Play Minesweeper
  7. single-screen: Set Output to One Monitor and run startbar
  8. startbar: Kill all polybar and start main bar
  9. dual-screen: Set output for dual monitor and run startbar2
  10. startbar2: Kill all polybar and start main bar and second screen bar