random bash scripts
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Cian Butler 1edf6b054d
make screen script easier to use
1 yıl önce
.~lock.chrome-bikioccmkafdpakkkcpdbppfkghcmihk-Default.desktop# format shell 3 yıl önce
2048 update screens to be more configurable 2 yıl önce
LICENSE Initial commit 4 yıl önce
README.md format shell 3 yıl önce
check update screens to be more configurable 2 yıl önce
collectnetworkinfo update screens to be more configurable 2 yıl önce
colors.sh update screens to be more configurable 2 yıl önce
convertPdf format shell 3 yıl önce
duplicated format shell 3 yıl önce
ginh update screens to be more configurable 2 yıl önce
git-fix format shell 3 yıl önce
killrenegade update screens to be more configurable 2 yıl önce
minesweeper update screens to be more configurable 2 yıl önce
pass-gen update screens to be more configurable 2 yıl önce
screens make screen script easier to use 1 yıl önce
swappy.sh update screens to be more configurable 2 yıl önce
vpn update screens to be more configurable 2 yıl önce
wttr-dashboard Moved something to somewhere... goodnight... 3 yıl önce

README.md

Bin Folder

Random shell scripts

  1. Interactive: a simple but very much interactive script
  2. Collectnetworkinfo: gather information related to server
  3. 2048: Play 2048
  4. duplicated: Create list of duplicate files
  5. killrenegade: Kill renegade processes
  6. minesweeper: Play Minesweeper
  7. single-screen: Set Output to One Monitor and run startbar
  8. startbar: Kill all polybar and start main bar
  9. dual-screen: Set output for dual monitor and run startbar2
  10. startbar2: Kill all polybar and start main bar and second screen bar