Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Cian Butler 7316dd7d95
Merge pull request #14 from butlerx/dependabot/npm_and_yarn/handlebars-4.3.0
před 1 rokem
src add comments před 3 roky
.babelrc add flow před 4 roky
.eslintignore add initial implementation před 4 roky
.eslintrc.js use promises to manage async calls před 4 roky
.flowconfig add cli args před 4 roky
.gitignore add initial implementation před 4 roky
.npmignore clean up repo před 4 roky
LICENSE fix upgrade errors async před 3 roky
README.md Update README.md před 4 roky
package.json Bump eslint from 3.19.0 to 4.18.2 před 2 roky
schema.json fix upgrade errors async před 3 roky
yarn.lock Bump handlebars from 4.1.2 to 4.3.0 před 1 rokem

README.md

Events Page

Static event page generator using handlebar.js

Installation

yarn add event-page

Usage

To build your page, from Command line run:

event-gen

or from node

const event = require('event-page');

event({
 title: "Amazing event",
 source: "source",
 output: {
  dir: "public",
  css: "main.css",
 }
 schema: "./schema.json",
 menu: [{
  title: "Home",
  url: ""
 }, {
  "title": "Speaker List",
  "url": "Speakers"
 }, {
  "title": "Call For Talks",
  "url": "CFT"
 }],
 theme: 'theme',
 helper: 'helpers',
 templates: 'templates',
 css: 'main.scss',
 static: [ 'js', 'fonts', 'images'],
});