hexo reveal plugin
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Cian Butler 2e11f743d8 initial commit! 4 lat temu
.gitignore initial commit! 4 lat temu
README.md initial commit! 4 lat temu
index.js initial commit! 4 lat temu
package.json initial commit! 4 lat temu
render.ejs initial commit! 4 lat temu
yarn.lock initial commit! 4 lat temu

README.md

hexo-reveal

MIT VERSION

Hexo tag for embeded reveal

Install

$ npm install --save hexo-reveal

or

$ yarn add hexo-reveal

Usage

{% reveal url [width] [height] %}

Example

{% reveal https://redbrick.github.io/admin-training/docker/ 800 600 %}