Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

25 rader
706 B

 1. FROM ruby:slim-jessie
 2. RUN apt-get update && \
 3. apt-get install -y -q \
 4. build-essential \
 5. cmake \
 6. make \
 7. cron \
 8. git-core \
 9. libicu-dev \
 10. zlib1g-dev && \
 11. apt-get clean && \
 12. rm -rf /var/cache/apt/archives/* /var/lib/apt/lists/* && \
 13. gem install --no-ri --no-rdoc \
 14. github-linguist \
 15. org-ruby \
 16. gollum \
 17. github-markdown \
 18. rack-cache && \
 19. sed -i \
 20. 's/\[tmode, obj.name, sha\]/\[tmode, obj.name.force_encoding("ASCII-8BIT"), sha\]/g' \
 21. /var/lib/gems/1.9.1/gems/gitlab-grit-2.7.2/lib/grit/index.rb
 22. EXPOSE 9292
 23. WORKDIR /wiki
 24. CMD ["rackup", "-E", "deployment"]