Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

830 B

Object 'a splinted shield', Item type: ARMOR
Item is: NOBITS
Weight: 8, Value: 175, Rent: 17, Min Level: 0
AC-apply is 7

Object 'a studded leather jacket', Item type: ARMOR
Item is: NOBITS
Weight: 20, Value: 500, Rent: 10, Min Level: 0
AC-apply is 5

Object 'a leather jacket', Item type: ARMOR
Item is: NOBITS
Weight: 10, Value: 200, Rent: 10, Min Level: 0
AC-apply is 2

Object 'a silver and gold bracelet', Item type: WORN
Item is: HUM NO_DROP
Weight: 14, Value: 10000, Rent: 8000, Min Level: 0
Can affect you as :
Affects: MAXMANA By 25
Affects: DAMROLL By -3

Object 'a silk scarf', Item type: ARMOR
Item is: NOBITS
Weight: 1, Value: 500, Rent: 100, Min Level: 0
AC-apply is 2
Can affect you as :
Affects: INT By 1

Category:Mud