Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

612 B

Rome

Name: the master scheduler
Height 198 cm, Weight 200 pounds
Level: 17, Hits: 218, Mana: 10
AC: -2, Hitroll: 17, Damroll: 9
Str: 11/0, Int: 12, Wis: 13, Dex: 11, Con: 11, Cha: 11

Name: the soldier
Height 198 cm, Weight 200 pounds
Level: 17, Hits: 230, Mana: 10
AC: -18, Hitroll: 16, Damroll: 8
Str: 13/0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 11, Con: 11, Cha: 11

Name: the judge
Height 198 cm, Weight 200 pounds
Level: 21, Hits: 315, Mana: 10
AC: -10, Hitroll: 20, Damroll: 11
Str: 11/0, Int: 11, Wis: 11, Dex: 11, Con: 11, Cha: 11

Category:Mud