Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

497 B

How do I set up a MySQL account?

Email the admins with your username and ask them to set you up with an account for it.

Now MySQL has been set up, how do I connect?

The easiest way to do it is to enter rbmysql into the prompt and hit enter. You'll be asked for your password to connect to the Redbrick MySQL server. There is further documentation for MySQL on their website.