Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

401 B

Message from thayl on mother (pts/41) [ Sat Oct 2 19:54:13 ] ...
====== [Knight Industries Two Thousand] ======
| I wish people would stop reading that stuff |
| I was young and needed the ego trip |
==============================================

EOF

--KPodesta

Originally from the Encyclopedia

Category:Encyclopedia