Преглед на файлове

Added factorial.py

master
depp преди 3 години
родител
ревизия
6d6792d3f9
променени са 1 файла, в които са добавени 14 реда и са изтрити 0 реда
  1. +14
    -0
      factorial.py

+ 14
- 0
factorial.py Целия файл

@@ -0,0 +1,14 @@
import sys

def factorial(n):
if n == 0:
return 1
else:
return n * factorial(n-1)

def main():
n = int(sys.argv[1])
print(factorial(n))

if __name__ == '__main__':
main()

Зареждане…
Отказ
Запис