4 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  depp 6d6792d3f9 Added factorial.py преди 3 години
  depp c73dcf9ccc Added gitignore преди 3 години
  theycallmemac 4d5ebba645 inital commit преди 3 години
  mctastic 6957a9ffeb Initial commit преди 3 години