my dotfiles

Uppdaterad 2 dagar sedan

Uppdaterad 2 månader sedan

Statically generated site for Redbrick

Uppdaterad 2 månader sedan

a reveal.js slidedeck

Uppdaterad 2 månader sedan

TechWeek site

Uppdaterad 2 månader sedan

Redbrick / docs
Makefile 0 0

redbrick docs

Uppdaterad 2 månader sedan

my configs

Uppdaterad 3 månader sedan

scripts for helpdesk talks

Uppdaterad 3 månader sedan

irc game bot

Uppdaterad 4 månader sedan

Redbrick User management tool

Uppdaterad 7 månader sedan

Uppdaterad 7 månader sedan

Redbrick / blog
Makefile 1 5

we screw up sometimes but they're usually fun stories

Uppdaterad 7 månader sedan

akraak / guix
Scheme 0 0

Uppdaterad 9 månader sedan

random bash scripts

Uppdaterad 11 månader sedan

NixOS configs for new Redbrick deployment

Uppdaterad 11 månader sedan

python version of rbusers. list logged in users

Uppdaterad 11 månader sedan

dever / blog
Makefile 0 0

we screw up sometimes but they're usually fun stories

Uppdaterad 1 år sedan

fraz / CA357
JavaScript 0 0

Uppdaterad 1 år sedan

admin scripts

Uppdaterad 1 år sedan