my dotfiles

Güncellendi 2 gün önce

my configs

Güncellendi 4 gün önce

Redbrick / docs
JavaScript 0 0

redbrick docs

Güncellendi 1 hafta önce

butlerx / butlerbot
JavaScript 0 0

irc game bot

Güncellendi 1 ay önce

a reveal.js slidedeck

Güncellendi 1 ay önce

TechWeek site

Güncellendi 1 ay önce

Statically generated site for Redbrick

Güncellendi 4 ay önce

Güncellendi 9 ay önce

scripts for helpdesk talks

Güncellendi 10 ay önce

Redbrick User management tool

Güncellendi 1 yıl önce

Güncellendi 1 yıl önce

Redbrick / blog
Makefile 1 5

we screw up sometimes but they're usually fun stories

Güncellendi 1 yıl önce

akraak / guix
Scheme 0 0

Güncellendi 1 yıl önce

random bash scripts

Güncellendi 1 yıl önce

NixOS configs for new Redbrick deployment

Güncellendi 1 yıl önce

python version of rbusers. list logged in users

Güncellendi 1 yıl önce

dever / blog
Makefile 0 0

we screw up sometimes but they're usually fun stories

Güncellendi 1 yıl önce

fraz / CA357
JavaScript 0 0

Güncellendi 1 yıl önce

admin scripts

Güncellendi 1 yıl önce