Standardgren

master

5a4ff8d355 · Update 'README.md' · Uppdaterad 1 år sedan

Grenar

gluster

f70b6b3e97 · Use gluster from master and enable debug · Uppdaterad 2 år sedan

78
1
mail

4bec49c927 · Revert "Add ACLs for mediawiki + thelounge users" · Uppdaterad 2 år sedan

79
30
#10 Öppen
mailold

2dc17deff3 · Get postfix working · Uppdaterad 2 år sedan

132
5
percona

43dee2948e · WIP percona package compilation · Uppdaterad 2 år sedan

75
7
rblive

20d785b508 · Change TLD to redbrick.dcu.ie · Uppdaterad 2 år sedan

22
1
vhosts

7b019827a9 · add http redirect for anyterm and ajaxterm · Uppdaterad 2 år sedan

34
0
Included
ylmcc-ssh

bcb631f08c · Update 'services/ssh.nix' · Uppdaterad 1 år sedan

0
1