we screw up sometimes but they're usually fun stories
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

26 řádky
1.4 KiB

 1. <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 2. <channel>
 3. <title>{{ if eq .Title .Site.Title }}{{ .Site.Title }}{{ else }}{{ with .Title }}{{.}} on {{ end }}{{ .Site.Title }}{{ end }}</title>
 4. <link>{{ .Permalink }}</link>
 5. <description>Recent content {{ if ne .Title .Site.Title }}{{ with .Title }}in {{.}} {{ end }}{{ end }}on {{ .Site.Title }}</description>
 6. {{ with .Site.LanguageCode }}<language>{{.}}</language>{{end}}{{ with .Site.Author.email }}
 7. <managingEditor>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</managingEditor>{{end}}{{ with .Site.Author.email }}
 8. <webMaster>{{.}}{{ with $.Site.Author.name }} ({{.}}){{end}}</webMaster>{{end}}{{ with .Site.Copyright }}
 9. <copyright>{{.}}</copyright>{{end}}{{ if not .Date.IsZero }}
 10. <lastBuildDate>{{ .Date.Format "Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700" | safeHTML }}</lastBuildDate>{{ end }}
 11. {{ with .OutputFormats.Get "RSS" -}}
 12. {{ printf "<atom:link href=%q rel=\"self\" type=%q />" .Permalink .MediaType | safeHTML }}
 13. {{- end -}}
 14. {{ range (where .Data.Pages "Section" "post") }}
 15. <item>
 16. <title>{{ .Title }}</title>
 17. <link>{{ .Permalink }}</link>
 18. <pubDate>{{ .Date.Format "Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 -0700" | safeHTML }}</pubDate>
 19. {{- with .Param "author" -}}<author>{{ . }}</author>{{end}}
 20. <guid>{{ .Permalink }}</guid>
 21. <description>{{ .Summary | html }}</description>
 22. </item>
 23. {{ end }}
 24. </channel>
 25. </rss>