we screw up sometimes but they're usually fun stories
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Cian Butler 21d81ff7a8
add shareable cards
3 år sedan
archetypes add first post 3 år sedan
content add shareable cards 3 år sedan
layouts add shareable cards 3 år sedan
static add shareable cards 3 år sedan
.gitignore grammer fixes 3 år sedan
README.md add screenshot 3 år sedan
blog.png add screenshot 3 år sedan
config.toml add shareable cards 3 år sedan

README.md

admin-blog

We screw up sometimes but they’re usually fun stories

screenshot of the blog

Usage

  • To Build the site run hugo -d /path/to/serve/files
  • To Preview the site locally run hugo serve and open localhost:1313
  • To add a new post run hugo new post/post-title and then open content/post/post-title in your editor

For everything else check the docs