we screw up sometimes but they're usually fun stories
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

426 B

admin-blog

We screw up sometimes but they’re usually fun stories

screenshot of the blog

Usage

  • To Build the site run hugo -d /path/to/serve/files
  • To Preview the site locally run hugo serve and open localhost:1313
  • To add a new post run hugo new post/post-title and then open content/post/post-title in your editor

For everything else check the docs