we screw up sometimes but they're usually fun stories
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Cian Butler 69f134a184
add screenshot
3 lat temu
archetypes add first post 3 lat temu
content/post add screenshot 3 lat temu
layouts add first post 3 lat temu
static add first post 3 lat temu
.gitignore add basic site 3 lat temu
README.md add screenshot 3 lat temu
blog.png add screenshot 3 lat temu
config.toml add first post 3 lat temu

README.md

admin-blog

We screw up sometimes but they’re usually fun stories

screenshot of the blog

Usage

  • To Build the site run hugo -d /path/to/serve/files
  • To Preview the site locally run hugo serve and open localhost:1313
  • To add a new post run hugo new post/post-title and then open content/post/post-title in your editor

For everything else check the docs