we screw up sometimes but they're usually fun stories
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Cian Butler 69f134a184
add screenshot
3 yıl önce
archetypes add first post 3 yıl önce
content/post add screenshot 3 yıl önce
layouts add first post 3 yıl önce
static add first post 3 yıl önce
.gitignore add basic site 3 yıl önce
README.md add screenshot 3 yıl önce
blog.png add screenshot 3 yıl önce
config.toml add first post 3 yıl önce

README.md

admin-blog

We screw up sometimes but they’re usually fun stories

screenshot of the blog

Usage

  • To Build the site run hugo -d /path/to/serve/files
  • To Preview the site locally run hugo serve and open localhost:1313
  • To add a new post run hugo new post/post-title and then open content/post/post-title in your editor

For everything else check the docs