we screw up sometimes but they're usually fun stories
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
rb-admins ff4a1b2251 Merge branch 'm1cr0man' of m1cr0man/admin-blog into master před 2 roky
archetypes add first post před 3 roky
content Add mysql blog post před 2 roky
layouts add shareable cards před 3 roky
static Add mysql blog post před 2 roky
.gitignore grammer fixes před 3 roky
README.md add screenshot před 3 roky
blog.png add screenshot před 3 roky
config.toml add shareable cards před 3 roky

README.md

admin-blog

We screw up sometimes but they’re usually fun stories

screenshot of the blog

Usage

  • To Build the site run hugo -d /path/to/serve/files
  • To Preview the site locally run hugo serve and open localhost:1313
  • To add a new post run hugo new post/post-title and then open content/post/post-title in your editor

For everything else check the docs