Bladeren bron

I changed fuck all

pull/1/head
Kyle McCann 3 jaren geleden
bovenliggende
commit
a8d54342ed
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 5 en 1 verwijderingen
  1. +5
    -1
      calculator.py

+ 5
- 1
calculator.py Bestand weergeven

@@ -3,6 +3,9 @@
def add(x, y):
return x + y

def mod(x,y):
return x % y

def main():
x = int(input("Input x: "))
@@ -17,7 +20,8 @@ def main():
# mult(x, y) returns x * y

# div(x, y) returns x // y

modulus = mod(x,y)
print(modulus)
# mod(x, y) returns x % y

# expo(x, y) returns x ** y


Laden…
Annuleren
Opslaan