Преглед на файлове

Update 'calculator.py'

pull/3/head
chill преди 3 години
родител
ревизия
d618f0dcee
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      calculator.py

+ 3
- 3
calculator.py Целия файл

@@ -5,7 +5,9 @@ def add(x, y):

def mod(x,y):
return x % y

def div(x,y):
return x / y

def main():
x = int(input("Input x: "))
@@ -18,8 +20,6 @@ def main():
# sub(x, y) returns x - y

# mult(x, y) returns x * y

# div(x, y) returns x // y
modulus = mod(x,y)
print(modulus)
# mod(x, y) returns x % y


Зареждане…
Отказ
Запис