James McDermott преди 2 години
родител
ревизия
2ffe3baf44
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -2
      .travis.yml

+ 1
- 2
.travis.yml Целия файл

@@ -1,9 +1,8 @@
language: python
python:
- "2.7"
- "3.4"
- "3.5"
- "3.6"
- "3.7"

before_install:
- pip install pep8


Зареждане…
Отказ
Запис