Преглед на файлове

Update index.py

pull/18/head
James Mc Dermott преди 3 години
committed by GitHub
родител
ревизия
8535ed079d
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      scripts/index.py

+ 3
- 3
scripts/index.py Целия файл

@@ -85,9 +85,9 @@ def required():

def main():
parser, (options, arguments), times, c, g, details = required()
booking_option(c, g, details) if options.book else print("")
print("Too many arguments passed.") if len(details < 4) else print("")
if options.lookup:
if options.book and len(details) < 5:
booking_option(c, g, details)
elif options.lookup:
lookup_option(options, (c, g), details, times)
elif options.now:
now_option(options, c, g, times)


Зареждане…
Отказ
Запис