Przeglądaj źródła

Update index.py

pull/18/head
James Mc Dermott 3 lat temu
committed by GitHub
rodzic
commit
8535ed079d
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 4AEE18F83AFDEB23
1 zmienionych plików z 3 dodań i 3 usunięć
  1. +3
    -3
      scripts/index.py

+ 3
- 3
scripts/index.py Wyświetl plik

@@ -85,9 +85,9 @@ def required():

def main():
parser, (options, arguments), times, c, g, details = required()
booking_option(c, g, details) if options.book else print("")
print("Too many arguments passed.") if len(details < 4) else print("")
if options.lookup:
if options.book and len(details) < 5:
booking_option(c, g, details)
elif options.lookup:
lookup_option(options, (c, g), details, times)
elif options.now:
now_option(options, c, g, times)


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz