A mirror of dcurooms found at https://github.com/theycallmemac/dcurooms
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

48 wiersze
1.5 KiB

 1. import sys
 2. import smtplib
 3. __author__ = "theycallmemac"
 4. __version__ = '2.0.0'
 5. __copyright__ = 'Copyright (c) 2018 theycallmemac'
 6. __license__ = 'GPL-3.0'
 7. class LabBooking(object):
 8. arguments = []
 9. email= ""
 10. password = ""
 11. name = ""
 12. society = ""
 13. def __init__(self, email, password, name, society, arguments):
 14. self.arguments = arguments
 15. self.email = email
 16. self.password = password
 17. self.name = name
 18. self.society = society
 19. def draft(self):
 20. FROM = self.email
 21. TO = ['irene.mcevoy@dcu.ie']
 22. SUBJECT = 'Lab Booking'
 23. BODY = "Just wondering if you could book " + self.arguments[0] + " on the " + \
 24. self.arguments[1] + " from " + self.arguments[2][:2] + ":" + \
 25. self.arguments[2][2:] + " to " + self.arguments[3][:2] + ":" + \
 26. self.arguments[3][2:] + " for " + self.society + ".\n\nThank you,\n" + self.name + "."
 27. message = """From: %s\nTo: %s\nSubject: %s\n\n%s""" % (FROM, ", ".join(TO), SUBJECT, BODY)
 28. return (FROM, TO), message
 29. def send(self, FROM, TO, message):
 30. try:
 31. server = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com", 587)
 32. server.ehlo()
 33. server.starttls()
 34. server.login(self.email, self.password)
 35. server.sendmail(FROM, TO, message)
 36. server.close()
 37. print("Your email has been sent.")
 38. except BaseException:
 39. print("Email failed to send.")