Преглед на файлове

created factorial.py

pull/1/head
sedge преди 3 години
родител
ревизия
c15aa64634
променени са 1 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 0 реда
  1. +11
    -0
      factorial.py

+ 11
- 0
factorial.py Целия файл

@@ -0,0 +1,11 @@
import sys

number = int(sys.argv[1])

total = 1
i = 1
while i < number + 1:
total = total * i
i += 1

print(total)

Зареждане…
Отказ
Запис