Bladeren bron

Merge branch 'master' of sedge/git-tutorial into master

master
mctastic 3 jaren geleden
committed by Gitea
bovenliggende
commit
e86b59132d
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 12 en 0 verwijderingen
  1. +1
    -0
      .gitignore
  2. +11
    -0
      factorial.py

+ 1
- 0
.gitignore Bestand weergeven

@@ -0,0 +1 @@
*.class

+ 11
- 0
factorial.py Bestand weergeven

@@ -0,0 +1,11 @@
import sys

number = int(sys.argv[1])

total = 1
i = 1
while i < number + 1:
total = total * i
i += 1

print(total)

Laden…
Annuleren
Opslaan