Porovnat revize

...

2 Revize

Autor SHA1 Zpráva Datum
  depp 6d6792d3f9 Added factorial.py před 3 roky
  depp c73dcf9ccc Added gitignore před 3 roky
2 změnil soubory, kde provedl 15 přidání a 0 odebrání
  1. +1
    -0
      .gitignore
  2. +14
    -0
      factorial.py

+ 1
- 0
.gitignore Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1 @@
*.class

+ 14
- 0
factorial.py Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,14 @@
import sys

def factorial(n):
if n == 0:
return 1
else:
return n * factorial(n-1)

def main():
n = int(sys.argv[1])
print(factorial(n))

if __name__ == '__main__':
main()

Načítá se…
Zrušit
Uložit