A repository I use for tutorial purposes.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
117 B

  1. import sys
  2. number = int(sys.argv[1])
  3. total = 1
  4. i = 1
  5. while i < number + 1:
  6. total = total * i
  7. i += 1
  8. print(total)