Клон по подразбиране

master

c752c8b1a9 · add ssh key for mctastic · Последна модификация преди 2 години

Клонове

gluster

f70b6b3e97 · Use gluster from master and enable debug · Последна модификация преди 2 години

4
1
mail

f00432f4c4 · Add mctastic ssh key · Последна модификация преди 2 години

5
12
mailold

2dc17deff3 · Get postfix working · Последна модификация преди 2 години

58
5
vhosts

90ee96a6e5 · WIP convert sites-enabled to nix config · Последна модификация преди 2 години

39
1