m1cr0man преди 2 години
родител
ревизия
a8f6cf9151
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      common/variables.nix

+ 2
- 1
common/variables.nix Целия файл

@@ -9,7 +9,8 @@
dovecotLmtpPort = 24;

# Hard coded otherwise NSCD will crash systems during boot if network is down
ldapHost = "192.168.0.4";
# 50 = daedalus
ldapHost = "192.168.0.50";

bondConfig = interfaces: address: {
bonds.bond0 = {


Зареждане…
Отказ
Запис