NixOS configs for new Redbrick deployment
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
m1cr0man a8f6cf9151 Change LDAP host 2 lat temu
..
sysconfig.nix Add Kyle SSH Key and NTP servers 2 lat temu
variables.nix Change LDAP host 2 lat temu